To be or not to be

Bij 2015

Er zijn 3 belangrijke B’s.

De allereerste “Be” is de beroemde uitspraak van Shakespeares Hamlet: “to be or not te be”. Dit is de meest bekende zin die Shakespeare ooit heeft geschreven en gaat in feite over de zin van het leven.

De tweede “Bij” heeft alles met het leven te maken. De bij staat aan het begin van leven. Als de bij er niet was, waren er geen bloemen, fruit of groenten. Tenminste niet in dezelfde mate als nu. Als wij de taak van de bij zouden moeten overnemen, dan kost de bestuiving van één appelboomgaard al € 2000,= en dat doen de bijen nu helemaal gratis!

De bij op bovenstaande foto zat op de vlinderstruik in de ateliertuin. Hiermee leveren wij een piepkleine bijdrage. Verder is al het fruit in de tuin onbespoten: de appels, vijgen, druiven, bramen, vlierbes, amarena-kers en abrikoos.

De derde “B” is de vitamine B. Eén van de belangrijkste vitaminen en een complex geheel, ook wel te koop onder de naam vitamine B-complex. Vitamine B speelt een veelbetekenende rol bij onze stofwisseling, energieproductie, ademhaling, zenuwgestel, voortplanting en voor de opname van vitamine C. Alle vitamines en mineralen hebben we nodig om te kunnen leven. Vitamine B zit vooral in: aardappelen, eieren, groente, vlees en vis. Daar ben ik blij om, want ik eet graag. Voor mij bestaat de zin van het leven voor een groot gedeelte uit eten.

Vroeger at ik ook al graag, zelfs fruit. Mijn vader was fruitkweker in Zeeland en had een boomgaard van 2 ha. Dat is 2 hectare grond, 20.000 vierkante meter met heel veel appel- en perenbomen. Hij heeft nooit over de bijenbestuiving gesproken, dat was waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid. Wel herinner ik mij dat er heel veel bijen voorkwamen. Wespen overigens ook, ik was er doodsbang voor. Nu ik weet dat ook wespen een nuttige functie hebben, als biologisch bestrijdingsmiddel, is de angst weg.

Tegenwoordig is de bestuiving door bijen niet meer vanzelfsprekend. Ze worden bedreigd. Een collega in Zeeland, Caroline de Ligt,  die prachtige Zeeuwse, hedendaagse kunst maakt, heeft in haar tuin bijenkorven geplaatst. Zo helpt ze de natuur een vakkundig handje!

There are three very important B’s.

The first “Be” is the famous quote of Shakespeare’s Hamlet: “to be or not to be”. It’s the most well-known phrase Shakespeare has ever written and deals with the meaning of life.

The second “Bee” has everything to do with life. The bee stands at the beginning of life. If he wasn’t here, there were no flowers, fruit or vegetables. At least not in the same amount. If we had the job of the bee, we’d be paid $ 2220 per yard, bees do that totally for free.

The bee on the picture was in the studio-garden on the butterfly-bush. It’s our small contribution to nature. And everything there is not sprayed: the apples, figs, grapes, blackberries, elderberries, amarena-cherry and apricot.

The third “B” is the vitamin B. One of the most important vitamins and complex, for sale under the name vitamin B-complex. Vitamin B plays a significant role in our metabolism, energy production, respiration, nervous system, reproduction and for the recording of vitamin C. You can find the B-vitamin especially in: potatoes, eggs, vegetables, meat and fish. I’m glad, because I like to eat. In fact, to me the significance of life equals consuming nourishment.

I’ve always loved to eat, even fruit. My father was a fruit grower in Zeeland and had an orchard of 2 acres. That’s about 30,000,000 square inches, with lots of apple and pear trees. He never spoke to me about bees pollination, apparently that was an axiom. I just remember lots of bees. Wasps as well, I was terrified. But wasps are useful, they’re a natural pesticide and my fear is gone.

These days the pollination isn’t evident. Bees are threatened. My colleague  in Zeeland, Caroline de Ligt, who makes beautiful Zeeuws Art, contemporary art, has beehives in her yard. She gives nature a competent helping hand!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s