Tag Archives: Zeeland

Moederdag 2017

Moederdag 2017

Morgen, zondag 14 mei 2017, is het zover. Dan is het weer Moederdag. Ook ik ben moeder en er is al  een plan bedacht voor die dag. De film Mother ’s Day ligt al klaar. Al ruim anderhalf jaar overigens, omdat het er vorig jaar geen gelegenheid voor was hem te kijken. Er hoeft niet gekookt te worden, want we eten één van onze favoriete gerechten: McNuggets!

Op Wikipedia staat dat Moederdag wordt gevierd ter ere van het moederschap. In Nederland en een aantal andere landen is dat altijd op de tweede zondag in mei. Huishoudelijke taken worden dan door vader en de kinderen gedaan, moeder krijgt ontbijt op bed, cadeaus, schoolknutsels van de kinderen en bloemen. Bloemen … het absolute hoogtepunt in het jaar! Voor de detailhandel …

Het vieren van Moederdag is al een bijzonder oud gebruik. In de Griekse en Aziatische Oudheid werd dit al gevierd, een jaartal is niet eens bekend. Bekende data komen uit Engeland: 1644 en Amerika: 1870. Pas in 1914 besloot president Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother ‘s Day zou zijn, een nationale feestdag. En dit gebruik kwam in 1925 naar Nederland.

Ik vind het een goed idee om het moederschap “in the picture” te zetten. Laatst besprak ik met een goede kennis dit onderwerp. Naar mijn mening is het fulltime moederschap de moeilijkste baan ter wereld. Dag en nacht sta je klaar voor de kleine wurm(en). (Heb ik met veel liefde en plezier gedaan!) Communicatie vind vooral plaats door de non-verbale versie, niet de gemakkelijkste! Dat moet je leren! Per kind kan dat overigens totaal verschillend zijn en om een goede communicatie met je kind op te bouwen, vind ik, dat je die nieuwe “taal” moet leren. Overigens moet je heel veel leren én eigenlijk herhaalt dat zich continue, omdat iedere levens- en ontwikkelingsfase van je kind nieuwe zaken met zich meebrengt. Ook een deel van jezelf wordt vernieuwd: voor het eerst ben je moeder of voor het eerst ben je weer moeder, maar dan van een totaal ander mens. Een nieuw, modern woord: participatie zou ook hier van toepassing kunnen zijn! Participatie binnen het gezin. Uit welke personen het gezin ook moge bestaan, want tegenwoordig zijn er veel variaties mogelijk! Eén ding is zeker, al vanaf het prille begin van het ontstaan van de mens: het moederschap (of vader-) is een constante factor in je leven!

Het is fijn om een constante factor in je leven te hebben. Vroeger, in Zeeland is mij dat al met de pap ingegoten: rust, regelmaat en reinheid. Die wurmen (=Zeeuws) hebben dat ook nodig. De mens heeft dat nodig! Rust, tegen verveling aan toe, met regelmaat, zorgt ervoor dat creativiteit kan ontstaan. Die reinheid is ook prettig. Nog steeds vind ik het fijn dat mijn stoepje schoon is. Dat blijkt overigens iets typisch Nederlands te zijn. Ik hef morgen een glas op het moederschap. Nee, geen melk, (moeder)melk is enkel voor baby’s. De champagne staat al koud: een Jacob ’s Creek uit Australië van 200 ml. A votre santé !

Bronvermelding: foto: Erna Daalman, Wikipedia.

Winter

de-winter-060117

Met een glas vogeltjeswijn zat ik net om half 9, ’s ochtends, op het balkon. Het is winter. Het is nu écht koud. De daken hebben een witte sprankelende gloed over zich en alle ruiten van de auto’s zijn bevroren. Dat maakt dat de kleur van de autoramen in combinatie met het bevroren vocht lichtgrijs is. Ook de vaart achter mijn huis is dicht. Met lijnen in het bevroren water. Overigens zijn er ook lijnen in de lucht van alle vliegtuigen die gepasseerd zijn. Wiskunde in de natuur.

Het nieuws meldt dat de winter nu écht is begonnen. In Twente is zelfs -10 ℃. Hier in Capelle is het -4 ℃. Volgens het nieuws blijft het de hele dag vriezen en moeten we vandaag en morgen oppassen voor gladheid. Dan moet ik ook oppassen, want ik moet er vandaag uit. Uit een warm huis naar de opening van de eerste expositie in het nieuwe jaar van Kunstkring Capelle. Ik moet eruit en ik wil eruit. Samen met een collega ga ik speechen. Het bestuurslid van de kring, die de speech zou houden, is verhinderd. Nu mogen wij het doen, beiden zijn we expositiecommissieleden. Gisteren hebben we een bespreking gehad, waarbij we samen de speech besproken hebben. Ervaring hebben we al, maar als je samenwerkt is het verstandig om even te overleggen. Bovendien was het erg gezellig, maar ook een onderdeel van ons werk! Ik moet er dus uit. Vanmiddag is de officiële opening. Ik rij regelmatig met gladheid, maar ik heb wel 2 nare ervaringen gehad. Jaren geleden ben ik achterop een andere auto gereden. Een leerzaam moment, want ook al zijn alle wegen berijdbaar, op een brug is het meestal glad. Logisch ook, want daar hangt veel water in de lucht. Ik vergeet dat natuurlijk nooit meer. Het is overigens de enige keer dat ik een aanrijding heb gehad.

In Zeeland heb ik ook bij gladheid iets bijzonders meegemaakt. In de buurt van ‘s Heer Arendskerke reed ik richting Nisse en had voorrang, toen ineens een bus van links aan kwam rijden, die niet van plan was om te stoppen. Ik moest daardoor flink remmen en maakte met de auto een draai van 360 graden. Auto in de berm, maar ik had de bus en zelfs de lantaarnpalen ontwijken. Dat was een staaltje rij- en stuurkunst!

Kunst is er ook vanmiddag. Met, zoals altijd, een glaasje witte of rode wijn. De vogeltjeswijn van vanmorgen is een uitspraak die mijn moeder verzonnen heeft. Het is kraanwater in een wijnglas. We drinken het al jaren: Santé Zeeland!

Winter

With a glass of Birdie Wine I sat, just now, on the balcony. It`s  winter. And it`s really cold. The roofs have a sparkling white glow and the car windows are frozen. That makes the colours of the windows in combination with the frozen liquid like a shade of grey. Also the stream behind my house is completely frozen, with lines in the ice. Similar lines are in the sky, from passed by planes. Nature`s Math .

The news tells us that the winter really has started. In East-Holland it`s -10 ℃. Here in Capelle aan den IJssel, West-Holland, it`s -4 ℃. It will be freezing the whole day and we have to be careful for slipperiness. I have to go out. Because I want to and I have to. My colleague and I have to speech at the opening of the first new exhibition in 2017. Yesterday we had a meeting, as preparation and it was pleasant, but it’s also part of our job. So, I have to go out. It slippery, but I’m used to that, though I had 2 rather unpleasant experiences. Years ago I crashed at another car’s butt. It was educational, even if roads are dry, on a bridge it’s mostly wet, thus slippery! In Zealand, I had a similar experience. A bus came from the left and I  pushed the breaks. Turned 360 degrees, the car in the verge, but no collision with the bus or the streetlamps. A pure piece of automobile driving art .

Art, that’s what we see this afternoon. With a glass of wine, white or red. The name Birdie Wine is invented by my mother. It’s tap water in a wineglass. We already drink it for years: Santé Zealand!

 

Flying Birds

Column 221115 Flying Birds

I just saw birds fly. It’s 8 o’clock and nature is quiet. Every once in a while there’s a dark and fat cloud, that drops a little rain. That’s okay, it’s autumn.

They flew over the forrest. It’s named “Het Schollebos”, but it’s not really a forrest, more a Public Park, since 1974 in Capelle. The kind of bird was at that time irrelevant, because my thoughts concerned flying itself. If there were no birds at all, man probably wouldn’t  have considered the idea of flying himself. In early days man wanted to fly exactly like birds, with the great example: the eagle. One man after the other jumped of heights with wing-like elements attached to arms and legs. They all fell down.

The old Egyptians apparently knew better. At archaeological excavations a model glider of 3500 years is found. But, that was all there is.

Only in the 19th century man really searched for ways to stay up in the air. The brothers Joseph and Jacques Montgolfier saw one night a blouse above the fire puff out and rise. Because the family had a paper-factory , they started making paper-balloons. And on November 21st 1783, yesterday 232 years ago, man flew for the first time. The balloon flew 39370 inches  above Paris.

This is a fact from the web. Paris, I’m still dismayed by the enormous imprisonment of last week! Man should be free. Free to live, think and act. Off course with respect for each other and within rules, for we are numerous!

I refer often to the freedom of birds, but also call that seemingly. Also birds have rules. They communicate during flights and give orders. The goose is one of my favorite themes to paint and exhibit with. For this reason I had many photo sessions and communication with them.  They love to pose and walk away when I’m done. I always thank them. An incredible experience!

Before, in Zeeland, there was already the impression of geese. As a little girl I went with my mother to the bakery. Afterwards we walked near a square with a statue of a goose. I was of the same height and impressed. Many years later I met the sculptor: Anton Beijsens. He gave me permission to paint his goose. Recently there’s annoyance of the geese. Due to the Zeeuwse Geese-agreement of 2014 their population has to remain in balance. Since October 2015 there’s geese meat for sale at some farms and restaurants. I’ve eaten geese eggs. And fetched them in the meadow. Cooked they don’t taste so good, but in the apple-pie of my neighbour the egg tastes delicious!

 

Vliegende vogels

Column 221115 Vliegende vogels

Ik zag zojuist vogels vliegen. Het is net 8 uur geweest. De natuur is rustig. Zo af en toe komt er een dikke donkere wolk over, waar wat neerslag uit valt. Dat mag ook, want het is herfst. De vogels vlogen in de verte, over het bos heen. Het Schollebos. Het is natuurlijk geen echt bos, maar meer een stadspark. Welke vogels het waren weet ik niet. Mijn gedachten waren op dat moment bij het vliegen op zich. Als er geen vogels waren, was de mens waarschijnlijk nooit op het idee gekomen om ook te gaan vliegen.

Vroeger wilde de mens eerst gaan vliegen zoals de vogels, met als grote voorbeeld: de adelaar. Men sprong van grote hoogten en bewoog met armen en benen waaraan iets was vastgemaakt dat voor vleugels door kon gaan. Ze storten allemaal direct naar beneden.

De oude Egyptenaren wisten het schijnbaar wel. Bij opgravingen is een modelzwever met vaste vleugels gevonden van zo’n 3500 jaar oud. Maar daar is het bij gebleven. Pas in de 19e eeuw ging de mens écht op zoek naar een manier om in de lucht te blijven. De gebroeders Joseph en Jacques Montgolfier kwamen er op een avond achter dat een blouse boven het haardvuur opbolde en omhoog wilde gaan. Omdat ze een papierfabriek hadden gingen ze papieren luchtballons maken. Op 21 november 1783, dus gisteren 232 jaar geleden,  vloog de mens voor het eerst in de lucht! De ballon vloog op 1000 meter boven Parijs. Dit feit kom ik nu tegen op internet. Parijs, ik ben nog steeds onder de indruk van de enorme vrijheidsberoving van vorige week!

De mens zou vrij moeten zijn. Vrij om te leven, denken en doen. Natuurlijk met respect voor elkaar en binnen bepaalde regels, want we zijn inmiddels met zovelen! Ik refereer vaak aan de vrijheid van vogels, maar noem dat ook een schijnbare vrijheid. Vogels onder elkaar hebben ook regels. Ze communiceren, dat hoor ik aan de ganzentochten die vaak in de herfst overvliegen. Ze kletsen wat af of delen opdrachten uit. De gans heb ik heel vaak geschilderd en er al meerdere exposities mee gehouden. Hiervoor heb ik vaak fotosessies met ganzen gehad én op een bepaalde manier met hen gecommuniceerd. Ze vinden het er leuk dat er een foto van hen gemaakt wordt. Ze gaan dan ook echt poseren en blijven doodstil staan totdat je klaar bent. Natuurlijk bedank ik de gans in kwestie. Een ongelofelijke ervaring!

Vroeger, in Zeeland, was ik al onder de indruk van de gans. Als klein meisje ging ik met mijn moeder mee naar de bakker. Daarna liepen we langs een pleintje waar een beeld van een gans stond. Ik was op dat moment net zo groot als het beeld en er enorm door geboeid. Inmiddels, zoveel jaar later, heb ik kennisgemaakt met de beeldhouwer: Anton Beijsens. Ik mocht schilderen naar zijn beeld. Omdat er nu zoveel ganzen in Zeeland zijn, zorgen ze ook voor overlast. Volgens het Zeeuws Ganzenakkoord van 2014 moet de ganzenpopulatie in evenwicht gebracht worden. Sinds oktober 2015 kun je in Zeeland ganzenvlees kopen, bij een aantal boerderijwinkels en enkele restaurants. Ik heb vroeger bij de buurvrouw ganzeneieren gegeten, van ganzen die in de wei liepen. Ik mocht het ei zelf gaan halen. Een gekookt ganzenei vind ik niet lekker, maar in haar overheerlijke appeltaart smaakte het ei prima!

To be or not to be

Bij 2015

Er zijn 3 belangrijke B’s.

De allereerste “Be” is de beroemde uitspraak van Shakespeares Hamlet: “to be or not te be”. Dit is de meest bekende zin die Shakespeare ooit heeft geschreven en gaat in feite over de zin van het leven.

De tweede “Bij” heeft alles met het leven te maken. De bij staat aan het begin van leven. Als de bij er niet was, waren er geen bloemen, fruit of groenten. Tenminste niet in dezelfde mate als nu. Als wij de taak van de bij zouden moeten overnemen, dan kost de bestuiving van één appelboomgaard al € 2000,= en dat doen de bijen nu helemaal gratis!

De bij op bovenstaande foto zat op de vlinderstruik in de ateliertuin. Hiermee leveren wij een piepkleine bijdrage. Verder is al het fruit in de tuin onbespoten: de appels, vijgen, druiven, bramen, vlierbes, amarena-kers en abrikoos.

De derde “B” is de vitamine B. Eén van de belangrijkste vitaminen en een complex geheel, ook wel te koop onder de naam vitamine B-complex. Vitamine B speelt een veelbetekenende rol bij onze stofwisseling, energieproductie, ademhaling, zenuwgestel, voortplanting en voor de opname van vitamine C. Alle vitamines en mineralen hebben we nodig om te kunnen leven. Vitamine B zit vooral in: aardappelen, eieren, groente, vlees en vis. Daar ben ik blij om, want ik eet graag. Voor mij bestaat de zin van het leven voor een groot gedeelte uit eten.

Vroeger at ik ook al graag, zelfs fruit. Mijn vader was fruitkweker in Zeeland en had een boomgaard van 2 ha. Dat is 2 hectare grond, 20.000 vierkante meter met heel veel appel- en perenbomen. Hij heeft nooit over de bijenbestuiving gesproken, dat was waarschijnlijk een vanzelfsprekendheid. Wel herinner ik mij dat er heel veel bijen voorkwamen. Wespen overigens ook, ik was er doodsbang voor. Nu ik weet dat ook wespen een nuttige functie hebben, als biologisch bestrijdingsmiddel, is de angst weg.

Tegenwoordig is de bestuiving door bijen niet meer vanzelfsprekend. Ze worden bedreigd. Een collega in Zeeland, Caroline de Ligt,  die prachtige Zeeuwse, hedendaagse kunst maakt, heeft in haar tuin bijenkorven geplaatst. Zo helpt ze de natuur een vakkundig handje!

There are three very important B’s.

The first “Be” is the famous quote of Shakespeare’s Hamlet: “to be or not to be”. It’s the most well-known phrase Shakespeare has ever written and deals with the meaning of life.

The second “Bee” has everything to do with life. The bee stands at the beginning of life. If he wasn’t here, there were no flowers, fruit or vegetables. At least not in the same amount. If we had the job of the bee, we’d be paid $ 2220 per yard, bees do that totally for free.

The bee on the picture was in the studio-garden on the butterfly-bush. It’s our small contribution to nature. And everything there is not sprayed: the apples, figs, grapes, blackberries, elderberries, amarena-cherry and apricot.

The third “B” is the vitamin B. One of the most important vitamins and complex, for sale under the name vitamin B-complex. Vitamin B plays a significant role in our metabolism, energy production, respiration, nervous system, reproduction and for the recording of vitamin C. You can find the B-vitamin especially in: potatoes, eggs, vegetables, meat and fish. I’m glad, because I like to eat. In fact, to me the significance of life equals consuming nourishment.

I’ve always loved to eat, even fruit. My father was a fruit grower in Zeeland and had an orchard of 2 acres. That’s about 30,000,000 square inches, with lots of apple and pear trees. He never spoke to me about bees pollination, apparently that was an axiom. I just remember lots of bees. Wasps as well, I was terrified. But wasps are useful, they’re a natural pesticide and my fear is gone.

These days the pollination isn’t evident. Bees are threatened. My colleague  in Zeeland, Caroline de Ligt, who makes beautiful Zeeuws Art, contemporary art, has beehives in her yard. She gives nature a competent helping hand!

Overwinteren in Zuid-Frankrijk en Zeeland

Atalanta

Het is 21 oktober 2014, we hebben nog een maand voordat de winter begint. In deze maand maken we ons klaar voor een tijd van rust. Hoe lang deze rust duurt is voor iedereen verschillend. Iedereen? Dan denk ik aan de mens, het dier en de boom.
De mens draaft tegenwoordig maar door, met het “gemak” van elektriciteit hebben we geen “last” meer van de seizoenen. In de winter maken we onze leefwereld warm en in de zomer zorgen de airco en koelkast-diepvriescombinatie ervoor dat we op één niveau verder kunnen leven. Ons leven wordt grotendeels bepaald door onze afhankelijkheid van materiële zaken, dus: geld.
De vlinder, met name de Atalanta, neemt wel zijn rust. Voor de winter begint trekt hij naar Zuid-Frankrijk. Tijdens zijn overwintering, slaapt hij en eet hij wat fruit, rottend fruit wel te verstaan. En als het een heel mooie dag is, vliegt hij een rondje. Gelukkig was hij ook even in de tuin van het atelier. Zittend op de vlinderstruik, hoe symbolisch, heb ik van hem een prachtige foto gemaakt. Heel inspirerend, zo blijkt ook uit het schilderij Atalanta. Het is een schilderij uit de serie “Vierkant” en de kleur violet symboliseert de vlinderstruik. In de psychologie staat de kleur violet voor wedergeboorte.

Ook bomen nemen rust, dat is overduidelijk in Nederland. Het wordt herfst, de bladeren kleuren van groen naar geel, oranje en rood. In de winter zijn de meeste bladeren van de boom gewaaid en breekt er voor de boom een rustpauze aan van ongeveer 4 maanden. In de ateliertuin staat sinds een paar jaar een citroenboompje, inmiddels 20 centimeter groot. Het is eigenlijk een boom die thuishoort in een subtropisch klimaat, maar hij heeft inmiddels al 2 winters overleefd.
Dit geeft mij de moed om een andere subtropische boom te kweken. Een hele bijzondere boom: de Annona Muricata. De bladeren en vruchten van deze boom zijn multifunctioneel. Ze worden al vele jaren verwerkt in gerechten en thee en hebben speciale eigenschappen. Natuurlijk is dit uitgebreid na te lezen op verschillende websites. Ook de Atalanta houdt van het (rottende) vruchtvlees van de Annona-boom.
Natuurlijk ligt voor mij de basis van deze ontdekking weer in Zeeland. Enige jaren geleden kwam de werking van deze boom in beeld tijdens ernstige familieomstandigheden. Gelukkig hebben wij, in de familie, een “open mind” voor nieuwe bevindingen. Overigens zijn deze niet zo nieuw, want de heer Oviedo heeft hierover al geschreven in 1526. Ook ik wil mijn bevindingen graag delen met iedereen die daar behoefte aan heeft.

In Zeeland, waar de familieomstandigheden gelukkig betere perspectieven hebben, onder andere dankzij de Annona Muricata, kijken we uit naar een overwintering met rust.

Roodborstje

Roodborstje 2014

Gisteren, 28 september 2014, heb ik het schilderij van het roodborstje afgemaakt. Ik heb dit onderwerp bedacht, omdat het roodborstje ook het thema is voor de workshops “Herfstplaatje”, die ik via de Rotterdampas geef. Volgende week zaterdag is de laatste workshop van dit seizoen. De cursisten maken prachtige tekeningen van roodborstjes.

Het roodborstje spreekt mij aan. Het is een zangvogeltje en in het kader van de emancipatie vind ik het bijzonder dat de mannetjes én vrouwtjes zingen, vooral in de herfst. Inmiddels is het echt herfst. Prachtige herfstdagen zijn er dit jaar. Niet te koud en de bladeren kleuren al heel licht naar geel, oranje en rood. En er zijn al mooie herfstluchten te bewonderen. Wolkenpartijen met vele tinten grijs. Wel 50 verschillende tinten. Ook die komen in mijn nieuwe serie voor: de achtergrond van deze schilderijen is grijs. Verschillende tinten grijs, van donker naar licht. Dit schilderij van het roodborstje heeft intuïtief een achtergrond gekregen van heel licht grijs. En een rood vierkant, omdat daar de kleur rood in paste. Een roodborstje is immers niet rood. Hij heeft een oranje borst. Met die oranje borst hupt hij of zij ook regelmatig door de tuin van het atelier. Hij laat zich niet makkelijk fotograferen, is continue op zijn hoede. Maar … we delen het fruit dat in de tuin groeit. Ook spreekt de betekenis van het roodborstje mij aan. Het staat symbool voor hoop. Dat kunnen we in deze tijd wel gebruiken.

Wikipedia geeft als definitie voor hoop dat je een onzekere verwachting hebt of een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden. Onze toekomst is onzeker, maar dat is altijd al zo geweest. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Op het platteland, met veel natuur én vogels om mij heen. Maar, er was ook een bepaalde dreiging. In 1953 is er de watersnoodramp geweest. Dat was later voor mij als klein meisje nog zichtbaar aan de huizen, boerderijen en tuinen. Inmiddels is alles prachtig opgeknapt, veelal door de volgende generatie. En in mijn jeugd werden de dijken en het land ook aangepakt, de ruilverkaveling heette dat. Dit werd gedaan om Zeeland beter te beschermen.

Maar, als er hoog tij was of springvloed, was er dijkbewaking. En er werden soms zakken zand neergezet bij de zwakke plekken op de dijk. Samen met mijn vader ging ik wel eens kijken. De wind blies ons dan bijna omver. Thuisgekomen en in bed, gierde de wind om het huis met een gigantisch lawaai. Sindsdien hebben de dijken het gehouden. Maar het gevoel, ook al was ik in 1953 nog niet geboren, zit nog in mij. Daarom heeft de  spreuk op het wapen van Zeeland: “Luctor et Emergo”, voor mij, ook vanwege andere, persoonlijke redenen, een bijzondere betekenis.

Luctor et Emergo: ik worstel en kom boven. Een spreuk die bij mijn basis past en in mijn toekomst. Met hoop. Ik hoop nog veel roodborstjes te schilderen.